İçerik Analizi Nedir? En Etkili İçerik Analiz Yöntemleri

Sosyal bilimlerde ve dijital pazarlama alanında önemli olan içerik analizi, nicel ve nitel yollarla yapılır. Tek bir analiz olarak değerlendirilmemekle birlikte birtakım analizlerin bütünü şeklindedir. Özellikle son yıllarda, dijital içeriklerin optimizasyonuyla daha çok kullanıcıya ulaşmanın hedeflenmesi içerik analizini daha önemli hale getirmiştir.
İçerik analizinin en temel amacı, tanıtılan ürün veya hizmet için marka görünürlüğünün ve bilinirliğinin arttırılmasıdır. İçerikle ve pazarlanan ürünle ilgili bilgi almak isteyen kullanıcıların ne kadarına erişilebileceği içerik analizinin doğru yapılmasına bağlıdır. Üretilen içeriklerin daha geniş bir kullanıcı ağına ulaşması içerik analizi sayesinde mümkün olacaktır.

İçerik Analizi Nedir?

İçerik Analizi Nedir?

İçerik Analizi Nedir?

Bir çözümleme yöntemi olarak değerlendirebileceğimiz içerik analizinde mevcut veriler özetlenerek standardize edilir. Kim, kime, neyi nasıl söylemiştir ve bu nasıl sonuçlanmıştır şeklindeki zincir çevresinde şekillenen içerik analizleri, bu sorulara cevap niteliğinde gerçekleştirilir. İçeriğin özellikleri ve iletişim etkileriyle ilgili sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

Analiz edilecek içerikteki temalar, örüntüler, kullanılan kalıplar ve sık geçirilen kelimeler gibi içerikteki önemli parçaların belirlenmesi, analiz edilmesi için içerik analizi kullanılır. Burada temel hedef, anahtar kelimelerin ve temaların nerelerde kullanılacağının belirlenmesi diyebiliriz. Özellikle dijital pazarlamada sıkça kullanılan içerik analizi, kullanıcının içeriğe nasıl eriştiğinin ve içeriklerle nasıl etkileşime geçtiğinin tespitini de sağlar.

İçerik Analizi Neyi Amaçlar?

İçerik Analizi Neyi Amaçlar?

İçerik Analizi Neyi Amaçlar?

İçeriklerin arama hacimlerine, tıklama oranlarına ve buna benzer içerik verilerine ulaşmanızı sağlayan içerik analizi, birçok yararlı veri sunar. Elde edilen parametreler sayesinde dijital pazarlama konusunda markalar, avantaj elde ederler. Belirli bir kitleye ulaşmak için içerik analizi kritik bir süreçtir.
İçerik analizi, belirli zaman aralıklarıyla yapılır. En çok aranan anahtar kelimeler veya kelime grupları da analiz sonucunda elde edilen verilerdir. Üretilen içeriğin benzer içeriklerden farklı olması için anahtar kelime dışındaki parametrelerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Bu parametrelere erişmenin en kolay yolu ise içerik analizinden geçer.

Özetle; içerik analizinin amacı anahtar kelimelerin nerelerde kullanılacağının belirlenmesi, içeriğe kullanıcının nasıl erişim sağladığı, içeriğin kitle hacmi, hangi sayfalardaki içeriklerle bir arada listelendiği, arama motorlarındaki sıralaması, tıklama oranı, benzer içeriklere göre konumları gibi birçok parametrenin tespit edilmesidir.

Dijital Pazarlama ve İçerik Analizi

Dijital Pazarlama ve İçerik Analizi

Dijital Pazarlama ve İçerik Analizi

Dijital pazarlamada, içeriklere kullanıcıların erişimi son derece önemlidir. Siteye gelen her bir ziyaretçi potansiyel birer müşteri olarak değerlendirilir. Sayfanızın daha fazla ziyaretçiye görünür olması ve arama motorlarında belirli bir sıralama elde edilmesi için içerik analizi büyük önem arz eder.
Dijital pazarlama sürecinde özgün içeriklerin üretilmesi, belirli bir ziyaretçi kitlesine ulaşmadaki başarının artması için gereklidir. Bu içeriklerin denetlenmesi ve analiz edilmesiyse içerik analizi sayesinde mümkündür.

Yalnızca bir kez değil, düzenli olarak yapılması gereken içerik analizi, dijital içeriklerdeki linkler ve anahtar kelimelerle ilgili verilerin tespit edilmesini sağlar. Sık aranan anahtar kelime ve kelime gruplarını barındırma, bilgi verme, bilginin akış ve başlıklar aracılığıyla veriliş biçimi, ziyaretçileri ürüne yönlendirme görevi görür.
Hedef kitleye ulaşmayı sağlayan bu hususlar, gereksiz yere kelime yığını olması durumunda ters tepebilir. Kullanıcıların sitede daha fazla vakit geçirmesini sağlayacak, bilgi vermeye yönelik içerikler veya linkler dijital pazarlama açısından önemlidir. Üretilen içeriğin diğer çeşitleri içinde farklı olmasını sağlayan anahtar kelime dışında farklı parametreleri de bulunuyor.

İçerik Analizi Neden Önemli?

İçerik Analizi Neden Önemli?

İçerik Analizi Neden Önemli?

İçerik analizi çalışmaları, farklı araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Düzenli olarak yapılan bu analizlerde ulaşılmak istenen veriler temel olarak metin içerisinde tekrar eden kelimeler, bu kelimelerin tekrar etme sıklığı, içerikte vurgulanan temalardır. İçerikteki en önemli şey ise o içerikten kullanıcının beklentisi olacaktır. Bu beklentiyi karşılamak ve potansiyel kullanıcıların sayfaya erişimini kolaylaştırmak için içerik analizi önemlidir.

Arama motorlarındaki sorgular, anahtar kelimeler üzerinden gerçekleşir. Bu yüzden cümle yapıları, kelime grupları kadar önemli değildir. Örneğin “2021 en moda yazlık elbise modelleri nelerdir?” diye aratmak yerine kullanıcılar “2021 en moda yazlık elbise” şeklinde arama yapacaktır. Google algoritmaları sayesinde bu tür kelimelerin geçtiği internet siteleri taranarak listelenir. Kelime veya kelime gruplarının ne sıklıkla aratıldığına ve sıralanan sonuçların hangilerinin daha fazla tıklandığına algoritmalar sayesinde ulaşılabilir. Bu verilerden yola çıkarak içeriklerinizi şekillendirebilirsiniz. İçerik analizi, içeriklerinizin daha kaliteli olmasından ziyade sıralama elde etmenizi sağlar.

İçerik analizi içeriğin kullanıcının aradığı şeyle örtüşmesine yardımcı olur. İçeriklerin birden fazla olması da bu işlemlerin tahmin aracılığıyla yapılmasını zorlaştırıyor. Bu da içerik analizinin önemini gösteriyor.

İçerik Analizi Çeşitleri Nelerdir?

İçerik analizleri, bazı sorulara cevap aramak için yapılır. Kullanıcıların içerikten beklentisini karşılamak ve sıralama elde etmek için içerik analizi tekniklerinin doğru kullanılması önemlidir. Bu teknikler;

 • Frekans (sıklık) analizi,
 • İlişki analizi,
 • Kategori analizi,
 • Değerlendirici analiz,
 • Diğer analizler olarak sıralanabilir.

Etkili bir içerik üretmenin amacı, hedef müşteri kitlesini yakalamak ve halihazırdaki müşterilerin yanında yeni müşterilerin de ilgilerinin çekilmesidir. İçerik analizi yaparak içerikte verilen mesaj nesnel ve sistematik olarak sınıflandırılabilir. Elde edilen veriler sayılara dönüştürüldüğünde içeriğin başarı oranı ortaya çıkar. Siteler için bu noktada önemli olan hususlar içeriğin nasıl hazırlandığı, kullanım yoğunluğu, olgunluğu ve siteye olan etkisidir.

Frekans analizi, mesaj içeriklerinin hangi sıklıkta görüldüğünün sayıldığı analiz türüdür. Sayılar, yüzdeler ve oranlar şeklinde ifade edilen sayılar sayesinde değerlendirme yapılır. Sıklık analizine örnek vermek gerekirse; “İngilizcede en çok kullanılan 100 kelime” konusunu tespit etmek içerik analizi yöntemiyle olabilir. Bunun için ilk olarak günlük konuşma metinleri taranarak veri toplanır. Daha sonra bu veriler metin ya da ses olarak içerik analizi yapan bir yazılıma girilir. Listede sıklık analizi yapılır. Bunun anlamı, en sık kullanılan kelimelerin ve ifadelerin en çok sayıda geçenden en az sayıda geçene doğru sıralanmasıdır. Bu listeden istenilen kelimeler seçilir.

Kategori analizinde ise mesaj önce birimlere ayrılır ve bu birimler belirli kriterlere göre kategoriler şeklinde gruplandırılır. Bu mesajlar; konularına göre, yönlerine göre, taşıdığı değere göre, amacına göre, hedef kitlesine göre ayrılır.  Değerlendirici analizde içerikteki tutumlar ölçülür. Bunlar puanlamaya tabi tutularak değerlendirilir. Son olarak ilişki analizi neyin kaç kez görüldüğünü gösteren analizdir.

İçerik Analizi Nasıl Yapılır?

Metin içerisindeki tekrar eden kelimeler, kelimelerin tekrar etme sıklığı, vurgulanan temalar ve temaları işaret eden kelime gruplarının analiz edilmesi anlamına gelen içerik analizi farklı araçlar kullanılarak daha verimli şekilde yapılabilir. Normalde haftalar süren bu analiz, kullanılan program sayesinde kolayca yapılabiliyor. Konu dijital pazarlamaysa bir site açıldığında ilk bakılması gereken şey ziyaretçilerin beklentisini karşılamaktır.

Anahtar kelimelerle yapılan internet aramaları, cümle yapısından yoksun olduğundan anahtar kelime seçimi önemlidir. Kullanıcılar, soru cümlesi yazmak yerine daha kısa cümlelerle aramak istediği şeyi birkaç kelime kullanarak sorgularlar. Google algoritmaları sayesinde kullanacağınız bu kelime veya kelime öbeklerinin aranma sıklığı ve sıralanan sonuçların hangilerinin tıklandığına ulaşmak mümkün. Yalnızca Google için değil Youtube, Bing, Yandex gibi arama motorlarında da bu verilerden yararlanılabilir.

İçerik Analizinde Kullanılacak Programlar

Eskiden uzun süre harcanarak yapılan içerik analizi teknoloji çağında farklı araçlar kullanarak yapılabiliyor. Bu program ve araçlardan bazıları;

 • Qda Miner,
 • HyperResearch,
 • MaxOda,
 • Atlas.ti,
 • Nvivo,
 • Quirkos,
 • Transana,
 • Dedoose olarak sayılabilir.

Qda Miner uygulaması makale, resim, video, kitap ve fotoğraf gibi içeriklerin analizinde kullanılabilen bir araçtır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca ara yüzlere sahiptir. HyperResearch ise video, ses ve metin işlenebilen bir araçtır. Klasik bir ara yüzü vardır. Diğer programlara göre daha az tercih edilir. Bu uygulamanın ücretli versiyonunu kullanarak etkili özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

MaxOda, kullanıcı dostu nitel veri analizi programıdır. Twitter üzerinden tweetleri bile çekebilen araç metin, video, resim, ses kaydı, pdf ve tablo verilerini farklı ortamlardan çekerek işleyebilir. Kodlamaların yapılarak raporlanabilmesini sağlayan araç, Türkçe ara yüze sahip ve 30 günlük demo sürümü vardır.
İçerik analizinde kullanabileceğiniz en bilinen programlar;

 • Google Analytics,
 • Moz,
 • Yoast,
 • SemRush programlarıdır.

Bu araçlar size birçok konu hakkında ipucu verir. Bu konulardan bazıları anahtar kelime kullanımı ve sıklığı, sayfaların yüklenme hızı, kelimelerin rakip sitelere göre görünürlük durumudur. Bu verilere ulaşarak sayfanızı daha doğru şekilde optimize edebilirsiniz.
İçerik analizi sonrasında ziyaretçi sayısı, trafik kaynakları, zaman aralıkları, kullanılan cihazlar ve bounce rate gibi veriler elde edilir. Özellikle dijital pazarlamada özgün içerik üretmekten ziyade bu verileri dikkate alarak doğru kitleye ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir